PLAN DNIAde


7:00- 9:30

Powitanie dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Praca indywidualna z wykorzystaniem materiału Montessori rozwijająca m.in. percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną itp.
Praca korekcyjno – kompensacyjna. Ćwiczenia poranne, śniadanie.

9:30-10:00

Realizacja zadań edukacyjnych w porannym kręgu:
wspólne zabawy, śpiewanie, opowiadanie, czytanie i słuchanie, gry ruchowe

10:00- 10:30

Praca w grupach wiekowych

10:30- 11:30

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, wycieczki.

12:00

Obiad

13:00-14:30

Zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna wg Montessori. Projekty. Zabawy rytmiczne. Aktywności plastyczno-konstrukcyjne. Odpoczynek dla dzieci młodszych.

14:30

Podwieczorek

15:00-16:30

Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne. Praca indywidualna z wykorzystaniem materiału Montessori